Повідомлення

24.04.2018


     Рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб №993 вiд 05.04.2018 р. змiнено уповноважену особу Фонду, якiй делегуються всi повноваження лiквiдатора ПАТ "Банк "Фiнанси та Кредит".
Згiдно з зазначеним рiшенням всi повноваження лiквiдатора, визначенi Законом, зокрема статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числi з пiдписанням всiх договорiв, пов'язаних з реалiзацiєю активiв банку у порядку, визначеному Законом, окрiм повноважень в частинi органiзацiї реалiзацiї активiв банку делеговано провiдному професiоналу з питань регулювання неплатоспроможностi банкiв Iрклiєнко Ю.П..